Vzdělávací program

Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace

Sborník prezentací z celostátní konference
ISBN 978-80-902488-9-2

Dne 1. prosince 2014 se uskutečnila v brněnském hotelu Holiday Inn závěrečná celostátní konference u příležitosti dokončení vzdělávacího programu „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“.

Vzdělávací program je určen pro všechna zdravotnická zařízení v České republice. Je koncipován tak, aby odpovídal potřebám jak velkých fakultních nemocnic, tak menších zdravotnických zařízení.

Na následujících stránkách se můžete seznámit s prezentacemi jednotlivých částí vzdělávacího programu. U každé části je uveden krátký abstrakt a následně celá prezentace.

Program konference, představení realizačního týmu, seznámení se strukturou vzdělávacího programu, časovým rozsahem, výsledky pilotního ověření jsou obsaženy v úvodním vystoupení.

1.
Úvodní vystoupení konference
ing. Roman Schwanzer
Konzulta Brno a.s.
2.
Úvod do problematiky krizového řízení se zaměřením na oblast ve zdravotnictví
Mgr. Tomáš Fröhlich
T-SOFT a.s.
3.
Koncepční a legislativní rámec pro oblast krizového řízení ve zdravotnictví
Mgr. Tomáš Fröhlich
T-SOFT a.s.
4.
Plán krizové připravenosti
ing. Marika Bejdáková
samostatný konzultant
5.
Traumatologický plán
MUDr. Pavel Urbánek Ph.D.
ZZS Jihomoravského kraje
6.
Pandemický plán
MUDr. Pavel Urbánek Ph.D.
ZZS Jihomoravského kraje
7.
Evakuační plán
MUDr. Pavel Urbánek Ph.D.
ZZS Jihomoravského kraje
8.
Krizové operační postupy
Ing. Antonín Koukal
Fakultní nemocnice Brno
9.
Ostatní plánovací dokumentace
Ing. Antonín Koukal
Fakultní nemocnice Brno
10.
Vzorová dokumentace pro potřeby krizové připravenosti zdravotnického zařízení
ing. Roman Schwanzer
Konzulta Brno a.s.
11.
Využití informačních technologií pro oblast krizového řízení ve zdravotnickém zařízení
ing. Monika Kudrlová
T-SOFT a. s.
12.
Praktická příprava na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve zdravotnickém zařízení
MUDr. Pavel Urbánek Ph.D.
ZZS Jihomoravského kraje


Vzdělávací program „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ byl realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod číslem CZ.1.07/3.2.04/04.0053.

Realizátory projektu byly akciové společnosti Konzulta Brno a T-SOFT.